Det står ”glutenfri vetestärkelse” i ingredienslistan. Är det verkligen glutenfritt?

Glutenfri vetestärkelse framställs genom att tvätta bort gluten ur vetemjöl. Man skiljer vetemjölens två olika delar, stärkelse och icke–vattenlösligt gluten. Tvättprocessen är så noga att man endast får kvar stärkelse som innehåller max 20 mg gluten/kg. Denna typ av vetestärkelse är godkänd att användas i framställning av glutenfria produkter enligt Codex alimentarius regelverk (godkänt i EU, Canada och USA). Gränsvärdet 20 ppm (parts per million), eller 20 mg/kg för glutenfria produkter, är detsamma oavsett om varan är gjord av vetestärkelse, majs, ris eller annat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vetestärkelsens renhet kontrolleras genom ständiga analyser. Även slutliga produkter analyseras för att garantera att glutenhalten i alla våra produkter ligger under gränsvärdet.

I nordiska länder och Storbritannien har celiakier ätit produkter med glutenfri vetestärkelse i 40 år och det har visats i flera vetenskapliga studier att tunntarmen läker lika bra med vetestärkelsebaserad som naturligt glutenfri kost. Det finns dock ett fåtal celiakier som inte tål vetestärkelse, utan att vi eller expertis riktigt kan förklara varför. Bästa gissning är att det handlar om överkänslighet mot något annat ämne i vetet som kan ge liknande symtom.

Anledningen till att vi använder oss av glutenfri vetestärkelse är framförallt dess goda bakegenskaper. Glutenfritt bröd som bakas med glutenfri vetestärkelse har ofta en bättre textur och konsistens. Smaken upplevs även likna gluteninnehållande bröd bättre än bröd baserat på exempelvis ris eller majs, vilket kan bidra till förhöjd livskvalité för många celiakier.