EN PERSON PÅ HUNDRA DRABBAS

Celiaki är en kronisk sjukdom, vilket innebär att det inte går över med tiden. Däremot är den enda medicinen förhållandevis okomplicerad: att äta glutenfri kost. Celiaki är idag mycket vanligare än förr. Under de senaste årtiondena har det gått från att anses vara något ovanligt som bara drabbade barn, till ett utbrett folkhälsoproblem i alla åldrar.

Trots det är celiaki något som ofta missas. De flesta genomförda screeningstudier tyder på att prevalensen ungefär är en på hundra i hela västvärlden. Flertalet står fortfarande utan diagnos. Det beror på att långt ifrån alla har de klassiska mag- och tarmsymptom som oftast förknippas med celiaki.

Ingen vet säkert när celiaki debuterar. Det verkar variera från person till person. Man tror att de flesta föds med celiaki, men den verkar också kunna debutera senare i livet. Det finns ett visst ärftligt inslag, men även personer helt utan känd ärftlighet kan få celiaki.

Glutenfri kost – den bästa och enda medicinen

Glutenfri kost – den bästa och enda medicinen

Genom att justera kosten vid celiakidiagnos läker tarmen successivt, en process som kan ta allt från några veckor till 1–2 år. Vid återbesök hos läkare kontrolleras hur väl tarmen läker genom blodprov och frågor om eventuellt kvarvarande symptom. När tarmen väl är läkt är risken för följdsjukdomar eller komplikationer liten.