VAD MÅNGA MISSAR

Celiaki är en komplex sjukdom som kan manifestera sig i hela kroppen. Långt ifrån alla har problem med mage och tarm – det som allmänt ses som vanliga igenkänningsfaktorer. Laktosintolerans kan t ex vara symptom på obehandlad celiaki som kan lätt missas.

HOS BARN

HOS BARN

Hos barn varierar symptombilden beroende på ålder. Bland annat yttrar sig celiaki som symptom från mage och tarm, men även mer diskreta tecken är vanliga: som trötthet, emaljdefekter på tänderna och försenad pubertet. Här nedan följer några exempel.

Vanliga symptom vid celiaki hos barn:
Dålig aptit, magont, kräkningar, diarré, utspänd buk/smala extremiteter, förstoppning, trötthet, hämmad utveckling, hämmad tillväxt, anemi, humörsvängningar.

HOS VUXNA

HOS VUXNA

Hos äldre barn och vuxna är det vanligt att tecknen både är långvariga och ospecifika. Även i vuxnas fall kan det handla om mag- och tarmbesvär, men också till exempel nedstämdhet.

Vanliga symptom vid celiaki hos vuxna:
Mag- och tarmbesvär, menstruationsrubbningar, ofrivillig barnlöshet, anemi, viktminskning, emaljdefekter på tänderna, humörsvängningar, trötthet, nedstämdhet.