Obehandlad celiaki

Celiaki är en komplex sjukdom som kan manifestera sig i hela kroppen. Långt ifrån alla har problem med mage och tarm – det som allmänt ses som vanliga igenkänningsfaktorer. Laktosintolerans kan till exempel vara symptom på en obehandlad celiaki som därmed lätt kan missas.

Celiaki symptom hos barn

Celiaki symptom hos barn

Hos barn varierar symptombilden beroende på ålder. Bland annat yttrar sig celiaki som symptom från mage och tarm, men även mer diskreta tecken är vanliga: som trötthet, emaljdefekter på tänderna och försenad pubertet. Här nedan följer några exempel.

Vanliga symptom vid celiaki hos barn:
Dålig aptit, magont, kräkningar, diarré, utspänd buk/smala extremiteter, förstoppning, trötthet, hämmad utveckling, hämmad tillväxt, anemi, humörsvängningar.

Celiaki symptom hos vuxna

Celiaki symptom hos vuxna

Hos äldre barn och vuxna är det vanligt att tecknen både är långvariga och ospecifika. I vuxnas fall kan det förutom mag- och tarmbesvär också handla om till exempel nedstämdhet.

Vanliga symptom vid celiaki hos vuxna:
Mag- och tarmbesvär, menstruationsrubbningar, ofrivillig barnlöshet, anemi, viktminskning, emaljdefekter på tänderna, humörsvängningar, trötthet, nedstämdhet.