Information om äggmärkning

Vad innebär märkningen ”kan innehålla spår av”?

Livsmedelsproducentens plikt är att alltid säkerställa att ingredienser som inte tillhör receptet inte hamnar i produkten. Ibland kan det dock uppstå en situation, till exempel vid användning av samma produktionslinjer för olika produkter, där en kontaminationsrisk från en allergen kvarstår trots noggranna rengöringsrutiner. I sådana fall kan livsmedelsproducenten lägga till ”Kan innehålla spår av”- märkning. Märkningen används främst för att skydda konsumenter med svåra allergier som kan vara känsliga för mycket små mängder av allergener. ”Kan innehålla spår av” är en frivillig märkning och regleras inte av lagstiftning i dagsläget. Den får dock aldrig användas som en ursäkt för dåliga rengöringsrutiner utan bara som ett sista alternativ där det är omöjligt att undvika risk för kontaminering från allergena ingredienser.

Hur mycket ägg innehåller produkter märkta ”kan innehålla spår av”?

”Kan innehålla spår av ägg”- märkning innebär att det finns en risk för kontaminering från ägg. Den innebär alltså inte att ägg finns i alla produkter utan att i enstaka fall kan det förekomma kontamination från ägginnehållande produkter. Det finns inga lagstiftande gränsvärden för hur mycket eller lite av en allergen en ”Kan innehålla spår av”-märkt produkt får innehålla. Märkningen bygger på tillverkarens bedömning att det finns en risk att sporadiskt hitta små mängder av allergenen i produkter där den inte ingår i receptet.

Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta oss:
Fria Bröd AB
031-734 13 30
info@fria.se