Dermatitis herpetiformis (hudceliaki)

Vad är dermatitis herpetiformis, DH, hudceliaki?

Dermatitis herpetiformis (DH) kallas även för hudceliaki och ger besvärande, kliande utslag vid intag av gluten. DH är en hudsjukdom som idag betraktas som en variant – en hudmanifestation – av celiaki. Samma riskgener förekommer vid DH som vid celiaki, men DH är mycket ovanligare än celiaki. Några procent av personer med celiaki har också dermatitis herpetiformis. Sjukdomen förekommer sällan hos barn och hittas oftast hos äldre vuxna. En hypotes är att en obehandlad celiaki kan utvecklas till DH. Liksom celiaki är DH en kronisk sjukdom som idag inte går att bota.

Symtom vid dermatitis herpetiformis är hudutslag

Dermatitis herpetiformis ger besvärande klåda med utslag och blåsbildning på framför allt armbågar, underarmar, knän och skinkor. Även rygg, nacke och hårbotten är utsatta ställen. Utslagen sitter nästan alltid symmetriskt, det vill säga till exempel på både höger och vänster armbåge och inte bara på den ena. Hudutslagen är mycket plågsamma. Drabbade personer kliar ofta sönder blåsorna vilket resulterar i rivmärken, skorpor och sår. Många personer med DH har inga mag-tarmsymtom, medan andra kan ha samma symtom som vid celiaki. En möjlig förklaring till hudbesvären är att vissa ämnen efter en immunologisk reaktion i tunntarmen transporteras i kroppen mot huden.

Dermatitis herpetiformis, hudceliaki, en äldre man som äter frukost
Diagnos vid hudceliaki två väninnor

Diagnos vid dermatitis herpetiformis

För att ställa diagnosen dermatitis herpetiformis görs en hudbiopsi. Biopsin tas vid ett drabbat område men på hud precis bredvid utslagen och undersöks för att leta efter speciella antikroppar som är typiska vid DH. Blodprov brukar också tas för att leta efter DH- och celiakispecifika antikroppar. Ibland görs också en tunntarmsbiopsi. Trots att många personer med dh inte upplever besvär från magen, har de flesta av dem samma påverkan på tunntarmen som vid celiaki. Liksom vid celiaki är det viktigt att fortsätta äta gluten tills utredningen inom vården är klar. Orsaken är att glutenfri kost behandlar sjukdomen, och proverna kan då bli falskt negativa.

Behandling vid dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis behandlas med strikt glutenfri kost hela livet. Kosten måste hållas mycket noggrant. Personer med DH är ofta väldigt känsliga för små mängder gluten i kosten med hudbesvär som följd. Som komplement till den glutenfria kosten kan tabletter (till exempel dapson) och salvor (till exempel steroider) användas. Det gäller framför allt i början, innan den glutenfria kosten har hunnit slå igenom. Läkemedlen behandlar inte själva sjukdomen men kan lindra hudsymtomen. Det är den glutenfria kosten som är den aktiva behandlingen vid dermatitis herpetiformis. Liksom vid celiaki är glutenfri kost en livslång behandling vid DH. Gluten kan inte absorberas genom huden, och gluten är liksom vid celiaki endast skadligt om det intas genom munnen.

hudceliaki deg som knådas

Leva med celiaki

Glutenfri kost

Om celiaki

Celiaki-specialist