KÄNSLIG MOT GLUTEN?

ORDET GLUTENINTOLERANS

Sjukdomen celiaki innebär att man inte tål gluten. Celiaki kallas i folkmun ofta för glutenintolerans. Celiaki är dock inte en intolerans utan en autoimmun sjukdom som kräver strikt glutenfri kost. Utöver celiaki finns det andra tillstånd där man upplever sig må bättre av glutenfri kost, bland annat något som har kallats för glutenkänslighet eller vetekänslighet och som i många fall kanske är en form av IBS. Dessa andra tillstånd har också kallats för glutenintolerans, vilket förvirrar. För att undvika missförstånd bör termen glutenintolerans därför helt undvikas (dvs för alla tillstånd).

KÄNSLIG MOT MAT MED GLUTEN?

Att man inte tycker sig tåla gluten är idag vanligt. Egentligen innebär det att man inte tycker sig må bra av matvaror som innehåller gluten. Men att det är just gluten som orsakar problemen är osäkert. Det är dessutom omöjligt att testa själv, eftersom det inte går att enbart ta bort gluten ur sin kost. Även andra ämnen försvinner. Det behöver därför inte vara proteinet gluten som är orsaken till besvären utan till exempel andra proteiner eller en viss typ av kolhydrat som också finns i vete, korn och råg.

Det finns många andra proteiner i vete, korn och råg. Dock tycks besvären i många fall i stället bero på en viss typ av kolhydrater som också finns i vete, korn och råg.

Fria familj glutenfri frukost
Fria glutenfri familj

Många namn

Det finns flera namn och uttryck som handlar om att man upplever sig må bättre på mat utan gluten, trots att man inte har celiaki. Det första non-coeliac gluten sensitivity på engelska blev glutenkänslighet utan celiaki på svenska eller icke-celiakirelaterad glutenkänslighet. Ibland har det olyckligtvis kallats för glutenintolerans (se ovan). Idag använder de flesta forskare i stället termerna non-coeliac wheat sensitivity, vetekänslighet utan celiaki eller icke-celiakirelaterad vetekänslighet. Man studerar nämligen om tillståndet orsakas av någon annan beståndsdel i stället för gluten i framför allt vete.

SYMTOMEN ÖVERLAPPAR

Symptomen vid vetekänslighet utan celiaki kan likna de vid celiaki, som buksmärtor, uppsvullen mage, diarré, förstoppning, trötthet och ledsmärta. Många symtom överlappar också med de för IBS (irritabel tarm). Även veteproteinallergi kan ha liknande symtom. Det är fortfarande mycket som är oklart och kontroversiellt kring vetekänslighet utan celiaki. Forskning pågår vad gäller mekanismen, diagnostik och förekomst. I vissa länder konstateras vetekänslighet utan celiaki genom att först noggrant utesluta celiaki och veteallergi och därefter konstatera att personen får symptom av glutenhaltiga livsmedel, och att symptomen försvinner med glutenfri kost. I andra länder (däribland Sverige) ställs inte diagnosen, eftersom det saknas tillräcklig information om vad det egentligen är.

Symptomen överlappar - kvinna håller händerna framför magen
Ibs och foodmap - kvinna som bakar

IBS OCH FODMAP

I vete, korn och råg finns en viss typ av kolhydrater som heter fruktaner. De ingår i gruppen Fodmap, som är en förkortning av fermenterbara oligo-, di-, och monosackarider och (and) polyoler. Vid IBS (irritabel tarm) är det vanligt att man är känslig för olika typer av Fodmap. En del studier pekar på att många som tycker sig vara känsliga mot glutenhaltiga livsmedel egentligen är känsliga mot just fruktaner och kanske i stället för vetekänslighet utan celiaki har en form av IBS.

ODIAGNOSTISERAD CELIAKI

Många har celiaki utan att veta om det. Dessa personer kommer naturligtvis också känna att de mår bättre av glutenfri mat. Eftersom celiaki är en autoimmun sjukdom som kräver mycket strikt glutenfri kost genom hela livet, är det olyckligt att så många idag testar själva och drar ner lite på glutenhalten i sin kost. Att äta glutenfritt på grund av celiaki innebär att alltid vara noggrann och läsa på ingrediensförteckningar. Det räcker inte att dra ner lite på glutenintaget.

Odiagnostiserad celiaki - två personer som bakar
Testa dig inom vården - sädesax

TESTA DIG INOM VÅRDEN MEDAN DU ÄTER GLUTEN

Om du misstänker att du inte tål gluten är det viktigt att inte börja äta glutenfritt på egen hand innan du med professionell hjälp inom vården har testats för celiaki och veteproteinallergi. I annat fall kan det vara mycket svårt att konstatera eller utesluta celiaki, vilket vanligtvis är en förutsättning för att gå vidare och leta efter andra orsaker. Läs mer om varför här. Det är viktigt att veta orsaken till att du mår bättre av viss mat. Det kan finnas många olika orsaker som är viktiga att hitta, liksom det är viktigt att hitta en celiaki.

Symptom vid celiaki

Leva med celiaki

Diagnos vid celiaki

Glutenfri kost