Test via celiaki blodprov

Vid celiaki skadas tunntarmens slemhinna av gluten. Diagnos vid celiaki ställs först med hjälp av blodprov där man letar efter vissa celiakispecifika antikroppar. Om blodprovet är positivt går man i de allra flesta fall vidare och tar ett prov från tunntarmen, så kallad tunntarmsbiopsi. Om blodprovet är negativt görs oftast ingen biopsi. Genom en sammanvägning av symtom och analyserade prover ställs diagnosen celiaki.

 En celiaki utredning är viktigt

En celiaki utredning är viktigt

Om du misstänker att du kan ha celiaki så kontakta din läkare eller vårdcentral för att få ta blodprov. Om man har celiaki och börjar äta glutenfri kost så läker tarmen successivt och det försvårar eller omöjliggör diagnostiseringen. Därför är det viktigt att du fortsätter att äta gluten ända fram tills all provtagning är klar för att det ska synas på testerna.