Barn och gluten

CELIAKI HOS BARN

Har du ett barn som fått celiaki kan den första tiden kännas väldigt omtumlande. Viktigt att veta är dock att barn ofta lär och vänjer sig fort. Små barn har i regel lätt att acceptera att de inte kan äta allt som andra i omgivningen kan. Samtidigt är det viktigt att se till att det finns glutenfria alternativ till barnet, så att barnet känner att det är med på samma villkor som alla andra – kanske till och med lite priviligierat. Barn lär sig också att fråga vuxna om gluten, vad de kan äta och inte. För att undvika missförstånd är det också viktigt att från början vara tydlig mot både barnet och omgivningen att det handlar om celiaki. Undvik uttryck som ”glutenintolerans” eller ”glutenallergi”!

BARN OCH GLUTEN HEMMA

Barnets glutenfria kost är enklast att hålla koll på i hemmet. Ordna det så enkelt som möjligt. Om alla familjemedlemmar så långt det är praktiskt möjligt äter samma sak, minskar fokus på barnets glutenfria diet. Det kan stärka barnets känsla att vara som alla andra. Till exempel kan man ha olika uppsättningar av bröd och pasta men i övrigt anpassa måltider, mys och fika så att alla äter samma sak. Det minskar också risken för att barnet skulle råka få i sig gluten hemma.

Barn och gluten hemma - barn och vuxna vid ett dukat bord
Barn och gluten i skolan - barn och kvinna lagar mat tillsammans

Barn och gluten i skolan

När barnen kommer upp i skolåldern är det vanligt att de börjar jämföra sig med sina kompisar. Barnen kan tycka det är orättvist att inte få äta gluten. Att visa att man respekterar dessa känslor är viktigt, liksom att lyfta det positiva i att barnet mår bra av att äta en glutenfri kost. Informera lärare och personal i skolmatsalen om att ditt barn inte kan äta gluten. Det är bra att lämna ett intyg angående ditt barn och glutenfri kost. Även om den glutenfria kosthållningen ofta fungerar bra, kan det vara värt att påminna personalen i samband med utflykter och friluftsdagar. Skicka gärna med barnet någon form av ”nödproviant” för säkerhets skull.

BARN OCH GLUTEN I TONÅREN

Att ha celiaki och behöva ställa krav på det man ska äta kan kännas både jobbigt och pinsamt i tonåren. Många tonåringar har också svårt att se konsekvenserna av lite ”slarv” med gluten. Tonåren är kanske den mest utmanande perioden när man har celiaki. Det är en period då en del tyvärr testar att äta mat med gluten utan att helt tänka på konsekvenserna av att tunntarmen tar skada. Att träffa andra ungdomar med celiaki kan därför vara ett bra stöd. Svenska celiakiungdomsförbundet, SCUF, med medlemmar mellan 0–29 år, arrangerar träffar och aktiviteter för barn och ungdomar.

Barn och gluten i tonåren
Diteisten som stöd - barn och vuxen hos dietisten

Stöd av dietist

Barn och tonåringar med celiaki ska under hela sin uppväxt få stöd av dietist genom regelbundna träffar. Dietisten känner barnet och är expert på hur den glutenfria kosten ska hanteras. En dietist kan också göra individuella anpassningar för att just ditt barn ska må så bra som möjligt. För dietisterna finns idag nationella Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki.

Leva med celiaki

Glutenfri kost

Om celiaki