Visselblåsning

Rapportera ett missförhållande eller en oegentlighet

På Fria Bröd gör vi vårt yttersta för att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt och korrekt sätt enligt gällande rätt. Vi är dock medvetna om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel och missförhållanden. Genom att inrätta en rapporteringskanal med extern mottagare och oberoende och självständig utredare vill vi på Fria Bröd uppmuntra anställda och övriga som är i ett med Fria Bröd arbetsrelaterat sammanhang att lyfta och rapportera allvarliga incidenter eller misstankar om oegentligheter och missförhållanden som angår Fria Bröd

Vem kan rapportera?

En fysisk person i eller utanför organisationen (personkretsen), som är i ett arbetsrelaterat sammanhang med Fria Bröd kan rapportera ett missförhållande i kanalen, dvs om du är en person i nuvarande eller tidigare arbetsrelation med Fria Bröd, och där du har fått information om missförhållanden. Om du är osäker på om du är det ber vi dig rapportera ändå.

Hur ska du rapportera?

Du gör din rapport genom att följa denna länk.

Fria Bröd ser gärna att du rapporterar öppet i systemet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporterade misstankar ändå hanteras strikt konfidentiellt med identitetsskydd för dig som rapporterar. Det kan vara till fördel för ärendets utredning om vår externa part vet vem du är och kan kommunicera med dig i ärendet. Du kan dock välja att rapportera anonymt genom kanalen, men du ombeds då att ta ansvar för ärendet genom att följa upp det regelbundet i kanalen och svara på frågor från utredaren för att ärendet ska få önskad effekt och resultat.

Kanalen hanteras av extern part liksom mottagandet och översynen av de ärenden som kommer in. Kanalen och systemet är helt skilt från Fria Bröds övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar ett meddelande

Vad ska du rapportera?

Typ av händelser som ska rapporteras i kanalen beskrivs i lagen som ”information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram” (1 kap. 2 § 1 st. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)

För att det ska finnas ett allmänintresse ska det gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade och helt utagerade missförhållanden. Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen.

Missförhållandena ska även vara av den karaktären att den rapporterade personen vid tidpunkten för rapporteringen haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.