GLUTENFRI KOST

Byt till glutenfritt

Så snart du fått diagnosen celiaki bör du gå över till att äta glutenfri kost. Att äta glutenfri mat innebär att byta ut alla glutenhaltiga livsmedel mot glutenfria alternativ. Till en början kan det kännas besvärligt att alltid kontrollera innehållsförteckningar. Men efter en tid blir det en vana. Idag finns det många glutenfria alternativ, och gluteninnehållande ingredienser måste dessutom framhävas i ingrediensförteckningar, vilket underlättar.

Vanliga glutenfällor

Om det inte är fråga om en ren glutenfri råvara som ägg, fisk, kött, mjölk, frukt, bär eller grönsaker finns alltid en risk för att produkten kan innehålla gluten. Gluten är vanligt förekommande i bröd, bakverk, pasta, pizza, pannkakor och flingor, men kan även påträffas i mer otippade produkter som choklad, glass, lakritsgodis och rostad lök. Därför är det viktigt att alltid läsa ingrediensförteckningarna på all mat du ska äta.

en skål med pasta
Glutenfri kost, ingredienslistor på baksidan av en brödpåse

ATT TYDA INGREDIENSER

Idag måste alla spannmål som innehåller gluten framhävas i en produkts innehållsdeklaration – till exempel med fet stil eller versaler. Det gör det enklare att leta efter gluteninnehållande ingredienser. Även glutenfri havre och glutenfri vetestärkelse måste framhävas – bland annat för att det kan finnas allergiker som inte tål detta. Det kan också vara bra att känna till att ingredienserna alltid står i storleksordning efter vikt. Den ingrediens som utgör den största vikten står därför först i ingrediensförteckningen.

Gränsvärden för glutenfri kost

En produkt får märkas glutenfri om den innehåller högst 20 ppm (parts per million) gluten. Det är detsamma som 20 miljondelar gluten eller 20 mg gluten/kilo. Gränsvärdet för glutenfri kost gäller oavsett råvarans ursprung. Glutenfri vetestärkelse (dvs max 20 ppm gluten = glutenfri) får ingå i en glutenfri kost, likaså specialhanterad havre – så kallad ren havre eller glutenfri havre.

Produkter märkta med mycket låg glutenhalt kan innehålla upp till 100 ppm gluten. Produkter med denna märkning är mycket ovanliga men får ingå i en glutenfri kost i hemmet. Diskutera med din dietist. Dessa produkter får dock inte kallas för glutenfria på restaurang. Med glutenfri menas max 20 ppm gluten.

Vad innebär 20 ppm gluten?

Gränsvärdet 20 ppm är satt med en sådan marginal att en person med celiaki ska kunna äta produkterna utan att behöva vara orolig över att få i sig för mycket gluten. Enligt studier tål personer med celiaki en väldigt liten mängd gluten, cirka 30 mg/dag. Av en produkt som innehåller 20 ppm skulle man då kunna äta hela 1,5 kilo innan man kommer upp i 30 mg gluten. Det motsvarar ungefär tre limpor bröd. Vi analyserar kontinuerligt våra produkter, och de ligger dessutom långt under 20 ppm. Oftast har de inte ens detekterbara halter gluten, vilket då innebär att de innehåller mindre än 3 ppm gluten. Det är vi på Fria mycket stolta över!

Symbolen med det överkorsade axet

symbolen för det överkorsade axet

För produkter med max 20 ppm gluten kan tillstånd sökas för att få märkningen med symbolen med det överkorsade axet. Licensen är europeisk och sköts i Sverige av Svenska celiakiförbundet. Symbolen markerar att varan är kontrollerad enligt de europeiska celiakiförbundens gemensamma regelverk. Bland annat kontrolleras regelbundet både företagen och produkterna.

Kontaminering

När du börjar med glutenfri kost är det vanligt att inte känna till alla kontamineringsrisker. Exempelvis kan brödsmulor på skärbrädan eller mjöldamm från öppna förpackningar i skafferiet göra att du får i dig gluten utan att veta om det. Här är några tips för att garantera en glutenfri kost:

  • Använd alltid en ren skärbräda till det glutenfria.
  • Servera det glutenfria på eget fat eller i egen brödkorg.
  • Använd separata uppläggningsbestick för det glutenfria.
  • Ett separat smörpaket gör det enklare att undvika smulor från vanligt bröd.
  • Placera gärna glutenfria matvaror på egen hylla i skafferi, kylskåp och frys så att de är lättare att hitta och skilja från övriga matvaror.

Nationella riktlinjer för glutenfri kost

Sedan år 2020 finns det nationella riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki. De är i första hand tänkta som ett stöd till all vårdpersonal och dietister, men finns att ha del av här för alla.

Leva med celiaki

Om celiaki

Om gluten