Celiaki är en kronisk sjukdom

Celiaki är en kronisk sjukdom, vilket innebär att den inte går över med tiden. Däremot är den enda medicinen förhållandevis okomplicerad: att äta glutenfri kost. Celiaki är idag mycket vanligare än förr. Under de senaste årtiondena har sjukdomen gått från att anses vara något ovanligt som bara drabbade barn till ett utbrett folkhälsoproblem i alla åldrar.

Trots det är celiaki något som ofta missas. De flesta genomförda screeningstudier tyder på att prevalensen ungefär är en på hundra i hela västvärlden och en-tre på hundra i Sverige. Flertalet står fortfarande utan diagnos. Det beror på att långt ifrån alla har, eller upplever sig ha, de klassiska mag- och tarmsymptom som oftast förknippas med celiaki.

Ingen vet säkert när celiaki debuterar. Det verkar variera från person till person. Man tror att de flesta får celiaki som barn, men sjukdomen verkar också kunna debutera senare i livet. Det finns ett visst ärftligt inslag. Risken att drabbas av celiaki är cirka 10-15 %, om man har en närstående släkting (förälder, syskon eller barn) med celiaki.

Vad hjälper mot celiaki?

Vad hjälper mot celiaki?

Genom att justera kosten vid celiakidiagnos till glutenfri läker tarmen successivt, en process som kan ta allt från några veckor till 1–2 år, och i vissa fall många år. Ofta märker man en förbättring redan inom några veckor. Vid återbesök hos läkare bedöms hur väl tarmen läker genom blodprov och frågor om eventuella kvarvarande symptom. När tarmen väl är läkt är risken för följdsjukdomar eller komplikationer liten.