FRIA ÄR ETT KUNSKAPSFÖRETAG

Ett bageri i all ära, faktum är att Fria också är ett kunskapsföretag. Det innebär att vi även arbetar proaktivt med att sprida kunskap om celiaki och förenkla vardagen för de som vill äta glutenfritt.

DÄRFÖR ÄR KUNSKAP A OCH O

Om du själv eller någon i din närhet har celiaki är kunskap om allt från symptom till kost av yttersta vikt. Här spelar kunskapsföretaget Fria en viktig roll i att sprida information och agera bollplank för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott, glutenfritt liv. Här kan du läsa mer om kunskapsföretaget Fria och hur vi kan hjälpa till i din vardag.

CELIAKISPECIALISTEN – KUNSKAPSFÖRETAGETS STYRKA

Rollen som expert på glutenfritt är viktig för oss på Fria. Vi är till stor del ett kunskapsföretag och ett av våra mål är att sprida information och öka kunskapen om celiaki till både konsumenter och föreskrivande led. Fria har därför en egen celiakispecialist som bland annat arbetar med att sprida kunskap om celiaki och glutenfri kost.

Frias celiakispecialist Margareta Elding-Pontén
Fria kunskapsföretaget, en porslinsmugg och en rostad brödskiva som någon smörar

KUNSKAP OCH UTVECKLING

Förutom att inspirera och dela med sig av sin kunskap till omvärlden har vår celiakispecialist också en viktig roll i Frias produktutveckling i jakten på nya goda glutenfria produkter. Du kan också när som helst kontakta vår celiakispecialist om du har några frågor eller vill ha råd om allt som rör celiaki och glutenfritt.

LÄS MER OM VÅR CELIAKISPECIALIST